“Οι περιοχές της Μεσσηνίας που δυνητικά διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πλημμύρας”

by taygetos

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Τις επόμενες δεκαετίες ο κίνδυνος πλημμυρών στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί»

«Μεγάλες αστικές περιοχές της Μεσσηνίας, σε όλους τους Δήμους του νομού, περιλαμβάνονται στον ενιαίο χάρτη περιοχών που διατρέχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει δεδομένα σχετικά με τις πλημμύρες, ενώ στόχος είναι να συμβάλει στην εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας.

Το εν λόγω εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η οποία θεσπίζει μηχανισμούς διαχείρισης των κινδύνων αυτών. Για πρώτη φορά περιλαμβάνει έναν ενιαίο χάρτη περιοχών που διατρέχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, καθώς και μια πύλη πρόσβασης σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, παρέχοντας έτσι στους φορείς λήψης αποφάσεων μια επισκόπηση των δεδομένων που χρειάζονται για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

Η Ελλάδα, άλλωστε, γνώρισε πρόσφατα με το χειρότερο τρόπο τις επιπτώσεις και τις συνέπειες από τις πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία.

Περιοχές της Μεσσηνίας

Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται όλες οι περιοχές της Μεσσηνίας οι οποίες έχουν δηλωθεί ότι διατρέχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να εμφανίζεται στις περιοχές της Καλαμάτας, της Μεσσήνης και της Άνω Μεσσηνίας.

Τα δεδομένα που πλαισιώνουν τον ευρωπαϊκό χάρτη σχετικά με τους κινδύνους πλημμύρας παρέχονται από τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Τα κοινά δεδομένα περιλαμβάνουν προκαταρκτικές εκτιμήσεις των κινδύνων πλημμύρας από τα κράτη μέλη, χάρτες που απεικονίζουν τους κινδύνους πλημμύρας, καθώς και σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Όπως τονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πλημμύρες αποτελούν τις πιο διαδεδομένες και δαπανηρές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη. Είναι όλο και συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής και έχουν καταστροφικές επιπτώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και βιοποικιλότητα και προκαλώντας σοβαρές οικονομικές ζημίες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τις επόμενες δεκαετίες ο κίνδυνος πλημμυρών στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί, όπως και οι συναφείς οικονομικές ζημίες. Η καλύτερη ενημέρωση και η ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και, μέσω κατάλληλων μέτρων, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και της φύσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ανθρώπινο και οικονομικό κόστος

Ο ενιαίος χάρτης των περιοχών που διατρέχουν δυνητικά υψηλό κίνδυνο πλημμύρας παρέχεται, όπως προαναφέρθηκε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε σχετικά: «Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος των πρόσφατων πλημμυρών στη Σλοβενία και την Ελλάδα ήταν καταστροφικό. Δυστυχώς, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι όλο και πιο συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα, πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα και να προσαρμοστούμε σε αυτά. Για να μετριάσουμε αποτελεσματικά τους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστες πληροφορίες. Τα νέα μας εργαλεία θα βοηθήσουν τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους επαγγελματίες να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους πλημμύρας στις αποφάσεις τους.»

Ο χρήστης του χάρτη μπορεί να κάνει μεγέθυνση και να δει αναλυτικά ποιες είναι οι περιοχές δυνητικά σημαντικού κινδύνου πλημμύρας (οι οποίες εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα) που έχουν εντοπιστεί από κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη ορίζουν τι συνιστά σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις τους.

Σε κάθε περιοχή υπάρχει δυνατότητα να εμφανισθούν σχετικές πληροφορίες και σύνδεσμοι που αφορούν στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις κινδύνου πλημμύρας των κρατών μελών, τους χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας στις εθνικές γλώσσες.

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνεται ότι ο κίνδυνος πλημμύρας μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου για διάφορους λόγους. Γι’ αυτό τα κράτη μέλη ενημερώνουν περιοδικά τις εκτιμήσεις κινδύνου πλημμύρας, τους χάρτες κινδύνου και κινδύνου πλημμύρας, καθώς και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Για παράδειγμα, περιοχές κινδύνου πλημμύρας που προηγουμένως είχαν προσδιοριστεί ως δυνητικά σημαντικές μπορεί να πάψουν να θεωρούνται ως τέτοιες ή μπορεί να προστεθούν νέες.

Η οδηγία για τις πλημμύρες προβλέπει επικαιροποιήσεις κάθε έξι χρόνια, ενώ τα τρέχοντα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας καλύπτουν την περίοδο 2022-2027», αναφέρεται στο tharrosnews.gr

Ο δε χάρτης είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://discomap.eea.europa.eu/floodsviewer/.

You may also like

Πλοήγηση

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Μετάβαση στο περιεχόμενο